Gói 12C90N

Cước phí / chu kỳ
1080000
/360 ngày
  • - Data tốc độ cao 4GB/ngày
  • - Ưu đãi 50 phút gọi liên mạng/tháng

  • - Ưu đãi 1000 phút gọi nội mạng/tháng
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:

Gói cước tương tự

Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body