Gói CS6N

Cước phí / chu kỳ
540000
/180 Ngày
  • 6GB data tốc độ cao/ngày (1080GB/180 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao trả trước Fast Connect phát triển mới từ ngày 01/06/2021

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body