Gói 6ED100

Cước phí / chu kỳ
600000
/180 ngày
  • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (720GB/180 ngày)
  • - Tặng 01 Tài khoản Ôn tập/Thi thử dịch vụ mobiEdu (Gói VIP, được lựa chọn nhiều khối lớp cùng lúc):
    + Ôn tập củng cố kiến thức tại mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1 tới 12
    + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ tại thithu.mobiedu.vn
    - Tặng 01 Tải khoản mSkill được học 30 khóa học tại mskill.mobiedu.vn
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Các thuê bao phát triển mới từ ngày 01/7/2021
- Các thuê bao đang hoạt động 2 chiều có tiêu dùng Data 3 tháng gần nhất <= 100.000đ

Gói cước tương tự

Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body