Gói 12MAX90

Cước phí / chu kỳ
1080000
/360 ngày
  • 6GB data tốc độ cao/ngày (2880GB/480 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Các thuê bao trả trước phát triển mới từ ngày 01/01/2021

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body