Gói 12Z70

Cước phí / chu kỳ
840000
/360 Ngày
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày (180GB/360 ngày)
 • Khi ở ngoài zone:
  + Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống dừng kết nối internet.
 • Khi ở trong zone:
  + Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống dừng kết nối internet.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước MobiFone đang hoạt động 02 chiều (không áp dụng cho thuê bao Fast Connect), có lịch sử phát sinh cước với ARPU tài khoản chính cho dịch vụ data tháng n-1 <= 70.000 đồng. Danh sách: Selfcare
- Thuê bao trả trước MobiFone phát triển mới kích hoạt từ 01/8/2020 (không áp dụng cho thuê bao Fast Connect). Từ 15/10/2020, cho phép thuê bao Fast Connect đăng ký gói.
Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body