Gói C90N

Cước phí / chu kỳ
90000
/30 ngày
  • 120GB tốc độ cao (4GB/ngày)
  • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng
  • 1000 phút gọi nội mạng MobiFone
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao  trả trước hòa mạng/ kích hoạt mới từ ngày 25/7/2018 trở về sau thuộc danh sách ưu đãi của nhà mạng.
- Gói cước C90N áp dụng cho thuê bao đang hoạt động đã từng đăng ký gói cước C90 từ 10/8/2017 đến 24/7/2018.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body