Gói 3SV100

Cước phí / chu kỳ
150000
/90 ngày
  • - Miễn phí 100GB data tốc độ cao: Trong vùng (toàn bộ các tỉnh Công ty 9). Hết dung lượng hạ băng thông xuống tốc độ 1kbps tương đương ngắt kết nối.

    - Miễn phí 2GB data tốc độ cao: Ngoài vùng. Hết dung lượng hạ băng thông xuống tốc độ 1kbps tương đương ngắt kết nối.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao trả trước phát triển mới là học sinh, sinh viên thuộc bộ hòa mạng 3 Khía tại địa bàn Công ty 9
Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body