Gói 3SV100

Cước phí / chu kỳ
150000
/90 ngày
  • - 100GB: Trong vùng (toàn bộ các tỉnh Công ty 9). Hết dung lượng hạ băng thông xuống tốc độ 1kbps tương đương ngắt kết nối.

    - 2GB: Ngoài vùng. Hết dung lượng hạ băng thông xuống tốc độ 1kbps tương đương ngắt kết nối.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao trả trước phát triển mới là học sinh, sinh viên thuộc bộ hòa mạng 3 Khía tại địa bàn Công ty 9

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body