Gói 12C50N

Cước phí / chu kỳ
600000
/360 ngày
  • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
  • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng (600 phút/12 tháng)
  • Miễn phí 1000 phút/tháng gọi nội mạng cho các cuộc gọi dưới 20 phút (12000 phút/12 tháng)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao thuộc tập đối tượng (do Công ty KV cung cấp) và kích hoạt trước 1/9/2020
- Thuê bao hiện hữu thỏa mãn điều kiện ARPU, tập TB hỗ trợ MNP: triển khai theo quy định hiện hành


Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body