Thông tin giới thiệu

Gói WF cung cấp dung lượng Data mỗi ngày giúp khách hàng trải nghiệm giải trí, làm việc, lướt website thoải mái. Gói WF dành cho những người văn phòng, sinh viên có nhu cầu sử dụng internet tốc độ nhiều giờ mỗi ngày.

Ưu đãi gói cước

  • 10 GB tốc độ cao /30 ngày;
  • Hết dung lượng tốc độ cao vẫn có thể truy cập với tốc độ thường

Đối tượng hưởng lợi

  • Áp dụng cho các thuê bao có sử dụng thiết bị MobiWifi của MobiFone
Đăng ký gói cước
Gói thángGói WF
Giá
100000
Thời hạn 30 ngày
Quyền lợi 10 GB tốc độ cao /30 ngày;
Hết dung lượng tốc độ cao vẫn có thể truy cập với tốc độ thường
Gói thángGói 6WF
Giá
600000
Thời hạn 180 ngày
Quyền lợi 10 GB tốc độ cao /30 ngày;
Hết dung lượng tốc độ cao vẫn có thể truy cập với tốc độ thường
Gói thángGói 12WF
Giá
1200000
Thời hạn 360 ngày
Quyền lợi 10 GB tốc độ cao /30 ngày;
Hết dung lượng tốc độ cao vẫn có thể truy cập với tốc độ thường
Gói thángGói 18WF
Giá
1800000
Thời hạn 540 ngày
Quyền lợi 10 GB tốc độ cao /30 ngày;
Hết dung lượng tốc độ cao vẫn có thể truy cập với tốc độ thường
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body