Thông tin giới thiệu

Giới thiệu

Call Barring là dịch vụ giúp bạn không nhận cuộc gọi đến từ một hay nhiều thuê bao (cố định hoặc di động) trong Black list hoặc chỉ nhận cuộc gọi đến từ các thuê bao trong White list mà bạn đã đăng ký....

Tính năng

Tính năng chính của dịch vụ:

  • Chặn cuộc gọi từ các số thuê bao không mong muốn (danh sách Blacklist)
  • Chỉ nhận các cuộc gọi từ các thuê bao mong muốn (danh sách whilelist)
  • Thêm, xóa các số trong danh sách Whilelist, Blacklist
  • Bật, tắt tính năng Blacklist, while list

 

 

Đăng ký gói cước
CB
Giá
9000
Thời hạn 30 Ngày
Quyền lợi Tính năng

Tính năng chính của dịch vụ:

Chặn cuộc gọi từ các số thuê bao không mong muốn (danh sách Blacklist)
Chỉ nhận các cuộc gọi từ các thuê bao mong muốn (danh sách whilelist)
Thêm, xóa các số trong danh sách Whilelist, Blacklist
Bật, tắt tính năng Blacklist, while list
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body