Data dài kỳ

Thông tin giới thiệu
Đăng ký gói cước
Gói 12HD70N
Giá
500000
Thời hạn 360 Ngày
Quyền lợi Thoải mái lướt web với 500MB data tốc độ cao mỗi ngày
Gói 12HD90N
Giá
900000
Thời hạn 360 Ngày
Quyền lợi Thoải mái lướt web với 1GB data tốc độ cao mỗi ngày
Gói 12HD120N
Giá
1200000
Thời hạn 360 Ngày
Quyền lợi Thoải mái lướt web với 2GB data tốc độ cao mỗi ngày
Gói 12HD200N
Giá
2000000
Thời hạn 360 Ngày
Quyền lợi Thoải mái lướt web với 3GB data tốc độ cao mỗi ngày
Gói 12HD300N
Giá
3000000
Thời hạn 360 Ngày
Quyền lợi Thoải mái lướt web với 4GB data tốc độ cao mỗi ngày
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body