Gói CF100

Thông tin giới thiệu

Đại dương data, bao la phút gọi với gói cước CF100 cực hot của MobiFone. 

Ưu đãi gói cước

- Tặng ngay 5GB data tốc độ cao mỗi tháng

- Miễn phí 200 phút thoại nội mạng

- Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng

- Miễn phí gọi nội nhóm

- Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)

- Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)

- Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị

- Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính

Đối tượng tham gia

- Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau của MobiFone

Đăng ký gói cước
Gói CF100
Giá
100000
Thời hạn 30 Ngày
Quyền lợi - Tặng ngay 5GB data tốc độ cao mỗi tháng

- Miễn phí 200 phút thoại nội mạng

- Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng

- Miễn phí gọi nội nhóm

- Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)

- Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)

- Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị

- Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Gói 3CF100
Giá
300000
Thời hạn 90 Ngày
Quyền lợi - Tặng ngay 5GB data tốc độ cao mỗi tháng

- Miễn phí 200 phút thoại nội mạng

- Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng

- Miễn phí gọi nội nhóm

- Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)

- Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)

- Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị

- Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Gói 6CF100
Giá
600000
Thời hạn 180 Ngày
Quyền lợi - Tặng ngay 5GB data tốc độ cao mỗi tháng

- Miễn phí 200 phút thoại nội mạng

- Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng

- Miễn phí gọi nội nhóm

- Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)

- Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)

- Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị

- Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Gói 12CF100
Giá
1200000
Thời hạn 360 Ngày
Quyền lợi - Tặng ngay 5GB data tốc độ cao mỗi tháng

- Miễn phí 200 phút thoại nội mạng

- Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng

- Miễn phí gọi nội nhóm

- Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)

- Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)

- Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị

- Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body