Gói 24GDIP

Thông tin giới thiệu
  • Ưu đãi gói cước:

- Tặng 4GB data tốc độ cao/ngày, hết  data hệ thống tự động ngắt kết nối. Để quá trình sử dụng không bị gián đoạn, bạn mua thể mua thêm dung lượng 4G MobiFone
- Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn). An tâm giải trí không lo cước phí phát sinh.

  • Đối tượng tham gia:

Áp dụng cho các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động trên hệ thống có nhu cầu đăng ký, Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng tại khu vực 1 (Hà Nội)

Đăng ký gói cước
24GDIP
Giá
219000
Thời hạn 30 ngày
Quyền lợi - Tặng 4GB data tốc độ cao/ngày, hết  data hệ thống tự động ngắt kết nối. Để quá trình sử dụng không bị gián đoạn, bạn mua thể mua thêm dung lượng 4G MobiFone
- Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn). An tâm giải trí không lo cước phí phát sinh.
24GDIP3
Giá
657000
Thời hạn 90 ngày
Quyền lợi - Tặng 4GB data tốc độ cao/ngày, hết  data hệ thống tự động ngắt kết nối. Để quá trình sử dụng không bị gián đoạn, bạn mua thể mua thêm dung lượng 4G MobiFone
- Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn). An tâm giải trí không lo cước phí phát sinh.
24GDIP6
Giá
1314000
Thời hạn 180 ngày
Quyền lợi - Tặng 4GB data tốc độ cao/ngày, hết  data hệ thống tự động ngắt kết nối. Để quá trình sử dụng không bị gián đoạn, bạn mua thể mua thêm dung lượng 4G MobiFone
- Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn). An tâm giải trí không lo cước phí phát sinh.
24GDIP12
Giá
2628000
Thời hạn 360 ngày
Quyền lợi - Tặng 4GB data tốc độ cao/ngày, hết  data hệ thống tự động ngắt kết nối. Để quá trình sử dụng không bị gián đoạn, bạn mua thể mua thêm dung lượng 4G MobiFone
- Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn). An tâm giải trí không lo cước phí phát sinh.
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body