Gói 24GIP

Thông tin giới thiệu
  • Ưu đãi gói cước 24GIP:

- Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)

- Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động
  • Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng tại Hà Nội
Đăng ký gói cước
24GIP
Giá
149000
Thời hạn 30 ngày
Quyền lợi - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
24GIP3
Giá
447000
Thời hạn 90 ngày
Quyền lợi - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
24GIP6
Giá
894000
Thời hạn 180 ngày
Quyền lợi - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
24GIP12
Giá
1788000
Thời hạn 360 ngày
Quyền lợi - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body