Gói FD50P

Cước phí / chu kỳ
50000
/1 chu kỳ (30 ngày)
  • - Trong vùng: Tặng 3GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, hạ băng thông tốc độ thông thường
    - Ngoài vùng: Tặng 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống tự động khóa Internet
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao trả trước phát triển mới từ 15/04/2022 tại các tỉnh thuộc Công ty 3 (trừ Đà Nẵng)

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body