Gói FD50

Cước phí / chu kỳ
50000
/30 Ngày
  • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/ngày (75GB/30 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao MobiFone trả trước phát triển mới từ ngày 01/01/2022 trên tất cả các kênh.
- Thuê bao MobiFone trả trước kích hoạt trước 01/01/2022 thỏa mãn:
+ Có ARPU data (bao gồm cả gói cước) của mỗi tháng trong 3 tháng gần nhất (kể từ thời điểm xét dữ liệu)< 50.000 đồng;
+ Đã từng sử dụng FD50/FD50 dài kỳ trong vòng 90 ngày và không có gói cước dài kỳ tại thời điểm xét dữ liệu.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body