Gói 12BL5GT

Cước phí / chu kỳ
600000
/420 ngày
  • - Miễn phí 10GB data tốc độ cao/tháng (Đăng ký 12 tháng tặng 2 tháng, tương đương 140GB/14 tháng). Trong đó:
    - Trong vùng: 5 GB data tốc độ cao (Hết dung lượng không bị cắt Internet. Áp dụng tại: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình)
    - Ngoài vùng: 5 GB data tốc độ cao
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước trả trước kích hoạt mới từ 01/05/2019
- TB có doanh thu trung bình (ARPU) tháng n-1, n-2 < 50.000đ
- TB không sử dụng các gói Viber Data, FIM+ Data, Game Data trong vòng 90 ngày gần nhất

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body