Gói M50

Cước phí / chu kỳ
50000
/30 ngày
  • 4 GB
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao trả trước, trả sau (trừ TB Fast Connect) hiện hữu

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body