Gói 10BL5G

Cước phí / chu kỳ
500000
/360 ngày
  • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/tháng (120GB/360 ngày).
    Trong đó:
    - Trong vùng: 5GB/tháng (gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình)
    - Ngoài vùng: 5GB/tháng
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- TB Sim Bông lúa phát triển mới từ 01/01/2019 (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số sang mạng MobiFone hòa mạng Sim Bông lúa).
- TB trả trước hiện hữu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
+ TB lưu trú tại địa bàn Công ty 6 trong tháng n-1, n-2
+ TB có ARPU tháng n-1, n-2 < 50.000 đồng

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body