Gói CB3

Cước phí / chu kỳ
30000
/30 ngày
  • Miễn phí 2,3GB data tốc độ cao
  • Miễn phí 30 phút gọi liên mạng trong nước
  • Miễn phí 300 phút gọi nội mạng MobiFone
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Gói khuyến mãi gọi MobiFone CB3 chỉ dành cho thuê bao hòa mạng mới từ ngày 25/7/2018 thuộc danh sách.
- Các sim hòa mạng được ưu đãi gồm: SIM1+, MobiQ, Phú Quý, Phú Quý@ Ban trắng, Zone+Kỳ Nam, Tây Nguyên, Hoa phượng, Cây Khế, Hạt dẻ, Bông lúa, Tây Nguyên xanh, Trầm Hương, Sim Tám, Sim ba khía.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body